Earth hour

Vill du arbeta värdeskapande med Earth hour och på kuppen arbeta med argumenterande texter? Här delar vi med oss av hur vi gjorde!

Skolpeppen

Här kommer ett långt tips hur man kan arbeta  värdeskapande med Earth hour. Detta är de tema som vi arbetade med förra året där flera ämnen inkluderades! I temat kommer eleverna i grupp att få två uppdrag: att göra en undersökning (matematik: tabeller och diagram) samt att spela in ett argumenterande tal.

Uppstart/ introduktionsperiod:

 Vi pratade kort om vilket ekologiskt fotavtryck vi lämnar på vår jord och att medelsvensken lever som att vi hade 4,2 jordklot.

Vi såg denna korta introduktionsfilm:

Sedan fick eleverna uppdraget:

Samarbetsövning ”Alla behövs”

Jag hade delat in eleverna i grupper om tre och för att starta igång faktaletandet så startade vi med att en tredjedel fick i uppgift att lyssna till det jag läste upp och anteckna stödord på ett papper. De fick veta att det bara var de som fick denna information och att de skulle ta med den till sin grupp. De andra…

Visa originalinlägg 519 fler ord

Annons

Vill du bli peppad?

Vill du bli peppad? Som elev, lärare eller förälder? Då är Skolpeppen rätt för dig!

Här kommer vi att dela med oss av tips och trix för att få motiverade och engagerade elever och barn, som du som elev, förälder eller lärare kan ta del av.

/ Jenny och Matilda, två legitimerade lärare

03BB844B-B678-437A-A553-E751EBED83C2

 

 

Gör en rörelseburk!

Gör en rörelseburk fylld med rörelseuppdrag! 
I vår drive hittar du en mall för att göra burkens etikett, färdiga rörelseuppdrag att fylla burken med samt en tom mall för att skriva egna rörelseuppdrag. Länk till vår drive hittar du här:

Inställd föreläsning

På grund av situationen med Corona har vi valt att flytta fram vår  inspirationskväll ”Så anpassar du undervisningen så att du når alla elever”. Vi planerar i dagsläget att istället köra torsdagen den 14 maj samma tid och samma plats, under förutsättning att det är ett bättre läge då, vilket vi så klart får hoppas❤️
❤️Ta hand om er! ❤️

Missa inte vår föreläsning! Så anpassar du din undervisning

Välkomna till Inspirationsföreläsningen Så anpassar du din undervisning så att du når alla elever!
Inspirationskvällen är ett samarbete med Karin Kavmark, lärare, rektor och Cert. Internationell Coach.Detta är ett unikt tillfälle då vi lyfter trygghet och studiero ur både lärare- och skolledarperspektiv!
Denna föreläsningskväll ger dig inspiration och konkreta verktyg för att främja trygghet och studiero. Föreläsningen vänder sig till skolledare och lärare och bottnar i forskning och beprövad erfarenhet. Som skolledare får du en överblick över faktorer för att främja trygghet och studiero samt hur du kan ta tillvara kraften hos din personal. Som lärare får du med dig konkreta tips som du kan använda redan dagen efter kring:
•Struktur och ramar
•Trygghet, positivt förhållningssätt
•Lärmiljö
•Genomgångar
•Väv in rörelse!
•Prov/ bedömning
Kom gärna flera från samma skola för att underlätta det fortsatta arbetet på hemmaplan. Vid fem anmälda från samma skola bjuder vi på en skolledares biljett.
När? Torsdagen den 19 mars kl 18.00-20.30
Var? Vistaskolans mediatek, Vista skolväg 1 Huddinge (Stockholm)
Pris: 495 kr
Earlybird pris: 395 kr innan 21 februari
I priset ingår kaffe och en matigare macka i pausen.
Länk till anmälan hittar du här: anmäl här https://forms.gle/8Q2zKzk7zQp4r4QPA
Kom och inspireras av hur vi låter våra generella anpassningar bli spindeln i nätet i vår undervisning för att nå alla elever!

Earth hour – ett värdeskapande tema

Vill du arbeta värdeskapande i samband med Earth Hour? Då är detta temat för dig!Ett tema där flera ämnen inkluderas. I temat kommer eleverna i grupp att få två skarpa uppdrag:

•att göra en undersökning (matematik: tabeller och diagram) •samt att spela in ett argumenterande tal.

Uppstart/ introduktionsperiod:

 Vi pratade kort om vilket ekologiskt fotavtryck vi lämnar på vår jord och att medelsvensken lever som att vi hade 4,2 jordklot.

Vi såg denna korta introduktionsfilm:

Sedan fick eleverna uppdraget:

Samarbetsövning ”Alla behövs”

Jag hade delat in eleverna i grupper om tre och för att starta igång faktaletandet så startade vi med att en tredjedel fick i uppgift att lyssna till det jag läste upp och anteckna stödord på ett papper. De fick veta att det bara var de som fick denna information och att de skulle ta med den till sin grupp. De andra eleverna fick titta på en film på sin iPad med hörlurar. Efter en stund var det dags för nästa grupp att lyssna på mig och anteckna stödord och till sist den tredje. Sedan fick de veta sina grupper och att de skulle berättaa den information som de fått av varandra.

För att grupperna verkligen skulle utveckla sin förmåga fick de ha dessa kriterier för samarbete i åtanke och berömma varandra i gruppen efter avslutad lektion:

Nästa lektion hade vi en kort genomgång om syftet med Earth hour och vad vi alla som bor på jorden kan göra för att påverka klimatförändringen och hur vi lever.

De fick sedan arbeta med sina uppdrag i de grupper (som jag som lärare satt ihop). De gick in med stort engagemang. Vad skulle de argumentera för? Några valde matsvinnet, andra hur vi tar oss till skolan. De letade fakta på nätet:

WWFs arbete klimatearthhour

WWF eart hour

Detta föll sedan samman med det matteuppdrag de fick: att göra en undersökning.

Matematikuppdrag: Gör en undersökning som berör klimatsmart. Undersökningen skulle redovisas med en tabell och gärna flera olika typer av diagram. 

Här är några förslag som eleverna fick:

Hur ofta äter du kött på en vecka?
Hur tar du dig till skolan?
Kommer du att släcka ner under earth hour?
Redovisa med frekvenstabell och diagram.

Eleverna intervjuade andra elever på skolan och sammanställde sedan sitt resultat. Många valde att ha med undersökningen i sitt argumenterande tal.

Arbetsgång för det argumenterande talet

Vi hade arbetat mycket med argumenterande texter ( a la cirkelmodellen) . Denna gång fick de denna strukturmall/ checklista till hjälp för sin argumenterande text, som de sedan spelade in till ett argumenterande tal. För att planera sina argument använde de denna mall:

För att planera sin text använde de denna checkmall:

För att utveckla retoriken har vi tagit hjälp av ”KÖRA”:

 • Kroppshållning
 • Ögonkontakt
 • Röstläge
 • Andning

Checklistan användes sedan får att få en kompisbedömning av en annan grupp. Ett bra tips när man jobbar med film är att lägga in alla filmlänkar i ett dokument så alla  elever kan  ge varandra feedback, skriftligt ( och med sitt namn såklart) samt inspireras av varandras filmer. Det som är bra när man arbetar med ett gemensamt klassmål är att resultatet ligger i allas intresse. Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Här ser ni hur detta kan se ut:

Efter att alla grupper bearbetat sina filmer efter den skriftliga feedbacken avslutade vi med att ”kvalitetssäkra” alla filmer genom att titta på dem tillsammans och då få avslutande feedback innan publicering. Vi har tillsammans konstaterat att det är efter Earth hour som de kanske behövs som bäst så att vi inte bara släcker ned en timme och sen blir allt som vanligt…

Om du verkligen vill arbeta värdeskapande med dina elever är ett tips att låta dem fundera på vilka kanaler  de känner till för att sprida sina idéer. Våra elever publicerade sina filmer dels på Huddinges miljö och klimat-sida på facebook. De kontaktade även Pedagog Huddinge vilket resulterade i denna intervju. Längst ner i länken hittar ni elevernas alla filmer:

Huddinge Earth hour med elevfilmer

Elevledda utvecklingssamtal

Snart  dags för utvecklingssamtal? Här delar vi med oss av lite inspiration! 

 1. För att förbereda våra elever ( åk4 ) delade vi denna mall i google classroom. Eleverna fyllde sedan på sin egen mall, givetvis efter genomgång av respektive lärare så att den blev personlig för varje elev. Hela presentationen blev således ett tydligt strukturstöd för alla elever. 

Här är länken till presentationen: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQYxDKgCPe3c1FKakReQ0r7P46MqFqGiLQUTTQbkBbd-2pEw47PaFEZdyTto04Hj7997v4dth7wKVei/pub?start=false&loop=false&delayms=3000

Är du nyfiken på mallen vi använde till våra femmor hittar du den i vår drive på Instagram. Följ oss gärna på Instagram (Skolpeppen) för att inte  missa något! 

2. Eleverna fick sedan öva tyst för sig själv på mallen innan de fick öva med en kompis. Givetvis delade vi in vem som skulle öva med vem. Alla elever fick  en återsamlingstid när de skulle vara tillbaka i klassrummet samt att de fick i uppdrag att ta tid så att de fick halva tiden var. De fick med sig kriterielappen med tips på feedback så att de skulle kunna ge varandra beröm och ett tips till att utveckla sitt samtal.

Skolpeppens pepp till utvecklingssamtal

3. När eleverna haft sitt samtal fick föräldrarna i uppdrag at ge beröm till sitt barn för hur de lett samtalet. De fick då detta stöd:

Beröm från förälder till sitt barn efter att samtalet är genomfört

Nya ord- del 4

Här kommer sista delen av arbetet med de nya orden för 2017. Allt arbete kan ni hitta här:

Nya ord del 1

Nya ord del 2

Nya ord del 3

Dela in eleverna i slumpmässiga grupper. Låt dem läsa berättelserna högt för varandra. De ska välja ut den berättelse som de tycker bäst uppfyller kriterierna nedan:

 • bästa inledning därför att…
 • bästa problembeskrivning och upptrappning därför att
 • bästa avslut av berättelsen därför att
 • bästa miljö och Personbeskrivning därför att
 • bäst invävda förklaringar av de nya orden…

Eftersom alla berättelser har flera författare blir detta inte en laddad uppgift utan snarare tydliggör övningen  att vi tillsammans utvecklar  en text. Detta styrker även hur viktigt det är med kamratbedömning. Feedback av andra utvecklar skrivandet! En annan förhoppning var att eleverna i samtalet fick nya tankar och idéer kring hur man exempelvis skriver en bra inledning, trappar upp handlingen m.m.

När vi hade fem bidrag som gick vidare, valde jag tre av dessa som jag skrev rent,  så att man inte kunde avläsa av handstilen vem som skrivit vad. Alla elever fick sedan ett texthäfte där eleverna enskilt fick göra en liten analys kring: kriterierna ovan samt en öppen avslutande reflekterande fråga: vad har du lärt dig genom arbetet med de nya orden? 

Dokumentet för analysen som varje elev gjorde hittar du här: Nya orden analys

Här hittar du texthäftet som vi använde: Texthäfte nya ord

I analysen fick jag som lärare även en bra bild av hur eleverna resonerar kring hur man bygger upp exempelvis  en inledning eller ett avslut av en berättelse. Eleverna fick verkligen öva på sin förmåga att resonera och motivera sitt svar i den enskilda analysuppgiften.

Här är några elevers reflektioner av hela arbetet med de nya orden:

Jag ska ta med mig att man alltid ska knyta ihop slutet med början eftersom att jag insåg hur stark ens berättelse verkligen blir när man har en sådant avslut. Jag tyckte att när man gjorde denna slags avslut förstärktes hela texten och jag tror att jag skulle kunna ha mycket nytta med att ta med mig detta. Ännu en sak är att jag ska försöka väva in sinnena eftersom att då får man verkligen en större bild av vad personen känner och hör.

Jag tar verkligen med mig bearbetning. När jag läste min text som jag skulle bearbeta så blev jag väldigt trött jag kände, hur ska jag orka det här? Sedan började bearbeta och insåg att det inte var så jobbigt som jag först kände. Det är något som jag tog med mig när jag skulle skriva min Vistanovell. Då började jag med att skriva ett stycke, sedan läste jag igenom det och tänkte på min checklista, jag bearbetade det jag märkte inte passade och kollade igenom stavningen. Dessutom så har jag verkligen tagit med mig att man alltid ska vara lite övertydlig i sina texter, annars händer det att ingen annan än du själv förstår vad du har menat och skrivit. Detta är en av anledningarna till att jag verkligen har börjat försöka ta all feedback på större allvar eftersom jag veta att det göra en väldigt stor skillnad att skriva till eller ta bort något i en berättelse. Med anledning av detta så har jag också börjat ta mina kompis bedömningar lite mer på allvar och verkligen ha sett till att skriva ordentligt vad jag menar med min feedback för att texten ska bli så bra som möjligt. Om det inte hade varit för det här projektet så hade jag nog inte haft en färdig och, enligt min redigering, förståelig text att skicka in till Vistavisar.

Jag har lärt mig många nya ord och lärt mig att väva in avslutet med inledningen.

Jag har lärt mig några nya ord och det blev lite lättare när man skrev en berättande text med dom nya orden för då blir det inte så rörigt och då lär man sig nya ord på ett lättare sätt. Man får även träna på att skriva berättande texter.

Jag tyckte att det var roligt och man fick träna på att skriva och man fick träna på att använda dom nya orden och man fick lära sig vad dom betyder och jag tyckte att det var bra för man fick lära sig att skriva texter och att komma på problem och att trappa upp problemet.

Nya ord- del 3

Nästa steg i arbetet med texterna som vi gjorde med de nya orden är att bearbeta dem.

Lektionens mål:

Du ska kunna ge omdöme om en texts innehåll och sedan utifrån respons bearbeta texten.

 Till stöd för att uppnå målet kommer eleverna att få träna på att göra en egen checklista. Börja med att göra en gemensam checklista på tavlan. Låt eleverna sedan  göra en egen checklista  (med stöd av den gemensamma checklistan på tavlan).

Eleverna fick  sedan välja själva välja hur de  ville strukturera sin checklista. Några valde att göra två  spalter och dela upp det i handling och skrivteknik.

Alla fick sedan  bearbeta en av  berättelserna. Vi valde att slumpa fram vilken berättelse man fick.  Alla läser tyst, bearbetar och gör förbättringar.

Nästa steg är att låta eleverna byta berättelse med varandra så att de även får en kompisbedömning. Då kan checklistan användas som kriterielista som eleverna kan utifrån ifrån när de ger varandra feedback.

Eftersom texten är skriven får hand får eleverna stryka och lägga till på pappret. Om de vill lägga till ett längre stycke så gör eleverna en stjärna och skriver en stjärna på baksidan och fyller på med text där.

Nya ord- del 2

Nästa steg i planeringen med de nya orden är  en  gemensam skrivuppgift där slumpen styr vilka nya ord som ska vara med. Dela ut papper, penna och sudd till alla elever. Innan du delar ut pappren numrerar du alla papper.  Alla elever kommer således att få ett nummer på sitt papper. Inga namn skrivs. Berätta att eleverna ska få skriva en berättelse utifrån olika uppdrag. Alla kommer att skicka sitt papper till kompisen till vänster  när läraren säger till. När ni är klara kommer alla ha en historia framför sig men varje berättelse kommer att ha flera olika författare…

Syfte: träna tillsammans på att skriva en berättelse med en röd tråd med en tydlig inledning och slut samt att utveckla ordförrådet med de nya ord som tillkom 2017 samt  att tydliggöra hur vi kan lära av varandra. 

Mål: Att kunna  skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation samt gestaltande beskrivningar med grundläggande reg­ler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. 

Klassdeal

Kom tillsammans överens om i klassen att om man upptäcker exempelvis ett stavfel eller att någon glömt stor bokstav eller dylikt rättar man det utan att påtala det för kompisen. Se det istället som ett lärande tillfälle. Om du har någon elev som du vet behöver ett kompensatoriskt hjälpmedel kan du innan komma överens med eleven om den vill göra alla uppdrag själv på sin iPad eller dator eller om alla skriver på iPad eller om du har möjlighet att hjälpa eleven att skriva.

Miljö och huvudperson 

Kom tillsammans överens om en miljö där berättelsen ska utspelas. När ni kommit överens om miljö är det bra att prata om hur det ser ut där. Vad luktar det? Vad kan man höra? Så att alla elever får en förförståelse och en inre bild av miljön. Huvudpersonen får eleverna helt bestämma själva… För att alla elever skulle komma igång gav jag även ett förslag på en startmening.  Låt eleverna beskriva huvudperson och miljön i ca fem minuter. De kan även vara bra att repetera olika typer av inledningar. Vi lät eleverna välja mellan följande inledningar:

 • mitt i en händelse
 • beskrivning av plats eller person
 • dialog

Sedan får alla skicka sitt papper ett steg till höger. Använd sedan appen teachers pick där du skrivit in alla nya ord som ni övat  på. Dra ett slumpmässigt nytt ord som eleven nu ska väva in i historien. Låt alla skriva i ca tre minuter. Skicka sedan igen och ett nytt ord dras…

Här är alla skrivuppdrag: 

 1. Inledning, eleven ska beskriv huvudpersonen och miljön. Uppmuntra dem att ta hjälp av våra sinnen!
 2. Slumpa fram ett nytt ord ord som ska vävas in i berättelsen
 3. Slumpa fram ett nytt ord ord som ska vävas in i berättelsen.
 4. Ett problem ska hända och ett nytt ord slumpas fram.
 5. Nytt ord slumpas fram och vävning handlingen problemet eskaleras
 6. Nytt ord slumpas fram och vävning och en hjälpare till problemet dyker upp.
 7.  Avsluta berättelsen, kan du knyta ihop den med inledningen?

Vi valde även att skriva upp en checklista på tavlan som vi fyllde på så att varje gång eleverna fick en ny berättelse framför sig skulle de försöka att väva in fler detaljer om miljön eller huvudpersonens utseende eller egenskaper.

Här är en bild från appen teachers pick där de nya orden skrivits in:

Just momentet att slumpa fram vad som ska vara med i en berättelse brukar uppskattas. Självklart stannade vi upp pch lät eleverna ge varandra tips på hur man skulle kunna väva in ordet i berättelsen.

Uppgiften motiverade eleverna och det skrevs och skrevs…

Påminn eleverna att komma håg ( eller om du skriver upp ) det nummer som de hade på den berättelse de skrev på sist.

Vad tyckte då eleverna om denna uppgift? Alla tyckte överlag att det var väldigt roligt. Det var imponerande att se hur mycket eleverna skrev och med vilket engagemang de tog till sig uppgiften. Många är jättenyfikna på hur berättelsen de började med blev…

 • jättekul uppgift för man får läsa och skriva på många olika historier
 • Galet kul, man vet aldrig var berättelsen hamnar eftersom ord slumpas fram
 • roligt att komma på olika historier men jobbigt att väva in alla ord
 • kul att vara en medförfattare
 • jätteroligt!
 • svårt att förklara orden men man lärde sig dem bra

Lärarreflektionen var att detta verkligen väckte stor skrivlust och att eleverna fick ett gyllene lära sig av varandra. Hur kan man väva in personbeskrivningar? Hur inleder man en berättelse på olika sätt? Det blev verkligen språkutvecklande med de nya orden när de skulle användas i ett samband…

Fortsättning följer…

Vi har planerat upp en skrivuppgift med hjälp av de nya ord som kom för året.  I uppgiften ( som vi testade redan förra året med mycket lyckat resultat) kommer eleverna att få:

-träna studieteknik med de nya orden

-skrivuppgift där de nya orden slumpas fram. Skrivuppgiften är en ”skickavidare” uppgift så eleverna kommer att få inspireras och lära av varandra.

-bearbeta texter

Vi kommer att dela med oss av allt! Här kommer den inledande uppgiften där eleverna får träna studieteknik när de ska lära sig de nya orden. Denna uppgift skulle vi rekommendera fån åk 5 upp till högstadiet. 

 

Syfte med denna uppgift är att utöka elevernas ordförråd med nya ord för 2018 samt väcka deras skrivglädje genom att arbeta mot målet att skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation samt gestaltande beskrivningar med grundläggande reg­ler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Låt eleverna öva på nya ord här:Nyaordlistan2019

För att träna på orden uppmuntrar vi våra elever att vara kreativa! Alla behöver få pröva på olika studiesätt för att hitta sitt bästasätt att lära. De kan exempelvis göra egna kort där de skriver ordet på ena sidan samt betydelsen på den andra sidan. De kan göra dessa ord digitalt i en quizlet eller skriva upp orden som glosor. Elevinflytande och kreativitet- låt varje elev välja sitt sätt att lära sig orden men glöm inte att låta eleverna dela med sig av sitt sätt så att de får inspiration av varandra. Tanken är givetvis att eleverna tar med sig studietekniken till framtida lärande.

Lektionen kan med fördel avslutas med ett ordmoln där eleverna får välja sitt favoritord av de nya orden eller ett formulär där de nya orden får förklaras i ett sammanhang.

 

Skrivuppgift med nya ord